CV profesional

CV-ul meu profesional

galerie_foto/small_382101448526542.jpg
galerie_foto/small_360707770665910.jpg
galerie_foto/small_341523582584329.jpg
galerie_foto/small_123642191039137.jpg
galerie_foto/small_382103058526381.jpg

CV

CV
   
Data nasterii 1 mai 1948
 
 
.
Experienta
profesionala
Mai 2012 - prezent Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
  Dec. 2010 - prezent Deputat în Parlamentul României
  Sept. 2008 - dec. 2008
 Ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  Mai 2007 - sept. 2008
Preşedinte cu rang de secretar de stat, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
  Febr. 2001 - aprilie 2007 Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Ilfov
  Febr. 1998 - febr. 2001
 Director general, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Ilfov
  Iunie 1984 - febr. 1998
 Șef serviciu, Comisia Naţională pentru Statistică
  Mai 1973 - iunie 1984  Economist, Direcţia Centrală de Statistică Bucureşti
  August 1971 - mai 1973 Economist statistician, Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov
     
Educatie si formare 2004 - 2005
Institutul Naţional de Administraţie - Formare specializată în administraţia publică pentru funcţionarii publici cu funcţie de conducere
  August 2004
bInstitutul Naţional de Administraţie - Program de perfecţionare „Managementul instituţiilor de asigurări sociale"
  August 2003 Institutul Naţional de Administraţie - Program de perfecţionare „Managementul protecţiei sociale"
  Martie 2003 Institutul Naţional de Administraţie - Program de perfecţionare „Managementul resurselor umane în Administraţia Publică"
  1989: A.S.E Studii post universitare „Analiza indicatorilor economici în industrie"
  1971 - A.S.E Facultatea de Calcul economic şi cibernetică economică
COMPETENTE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE    • Adaptabilitate;
• Asumarea responsabilităţii;
• Creativitate şi spirit de iniţiativă;
• Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;
• Capacitatea de a comunica;
• Capacitatea de a lucra independent şi în echipă;
• Capacitate de a lucra în condiţii de stres;
• Abilităţi de mediere şi negociere;
• Obiectivitate în apreciere.
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ORGANIZATORICE    • Capacitate de organizare;
• Capacitate de conducere;
• Capacitate de coordonare;
• Capacitatea de control şi de a obţine cele mai bune rezultate;
• Capacitatea de a rezolva problemele;
• Capacitatea de analiză şi sinteză;
• Capacitatea de consiliere şi îndrumare;
• Competenţă decizională;
• Gestionarea eficientă şi eficace a resurselor financiare şi umane alocate;
• Abilităţi în domeniul instruirii.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE SPECIALIZĂRI    • „Reflectarea tranzacţiilor financiare în Sistemul Conturilor Naţionale" - Milano;
• Stagiu privind analiza statistico-economică a unităţilor industriale - Paris;
• Stagiu de perfecţionare în domeniul indicatorilor infra-anuali - Lisabona;
• Stagiu de perfecţionare în anchete de conjuctură şi previziuni macro-economice, pe termen scurt şi mediu - Paris;
• Stagiu de informare privind sistemul de asistenţă socială comunitar - Anglia, Irlanda, Spania;
• Stagiu de informare privind sistemul public de pensii - Suedia.
Funcţii, activităţi într-un partid politic   • 2007-prezent - Membru BPN PNL;
• 2011 - Vicepresedinte ONFL Romania;
• 2007- 2011 - Presedinte al OFL Sector 2 si membru in ONFL;
• 2010 - Presedinte Interimar al PNL Sector 2;
• 2009-prezent - Presedinte Comisia de Munca si Coeziune Sociala - PNL
• 2004-2006 - Vicepresedinte PNL Sector 2 si Vicepresedinte CCMB PNL;
• 1998- 2009 - Membru (Trezorier) in Biroul Politic Teritorial- PNL Sect. 2;
• 1997- Membru PNL .