Notice: Use of undefined constant TRIMITE_UNUI_PRIETEN - assumed 'TRIMITE_UNUI_PRIETEN' in /www/ftp.oktal.ro/marianacampeanu.ro/front/core/subpaginaController.php on line 74 Conferinta Nediscriminare, autonomie, incluziune

galerie_foto/small_347943348609019.jpg
galerie_foto/small_370143366389017.jpg
galerie_foto/small_396934470376573.jpg
galerie_foto/small_341520635917957.jpg
galerie_foto/small_360706557332698.jpg

Conferinta Nediscriminare, autonomie, incluziune

Conferinta Nediscriminare, autonomie, incluziune

Informare de presă - Conferința “Nediscriminare. Autonomie. Incluziune”

Pe data de 23 octombrie, la sediul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a avut loc conferința “Nediscriminare. Autonomie. Incluziune”, organizată de minister în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. La conferință au participat membri ai comisiilor parlamentare, reprezentanți ai guvernului, ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului, precum și reprezentanți ai societății civile.

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale este autoritatea centrală de coordonare privind implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, și semnată de România la 26 septembrie 2007.

          Prin Legea nr. 221/2010, România a ratificat Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, angajându-se să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative şi de altă natură pentru implementarea drepturilor recunoscute prin această Convenţie. Totodată, trebuie modificate sau abrogate legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care constituie discriminare împotriva persoanelor cu dizabilităţi.

         Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi este singurul instrument internaţional bazat pe principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite care recunoaşte respectarea demnităţii inalienabile şi autonomia individuală. Toate persoanele vizate de acest act, indiferent de tipul de dizabilitate, trebuie să se bucure de toate drepturile si libertățile fundamentale ale omului, pe baze egale cu ceilalți. În dezvoltarea şi implementarea legislaţiei şi a politicilor de aplicare a convenţiei, România trebuie să implice în mod activ persoanele cu dizabilităţi, prin organizaţiile care îi reprezintă.

          În acord cu responsabilitățile României ce decurg din ratificarea “Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” și din “Strategia europeană privind dizabilitatea 2010 – 2020”, ministerul are ca obiective:

  • Identificarea barierelor care împiedică în mod deosebit persoanele cu dizabilități să își exercite drepturile fundamentale și care le îngrădesc participarea în societate în condiții egale cu ceilalți;
  • Întocmirea unui set de masuri necesare pentru eliminarea acestor bariere și pentru sistematizarea acelor tipuri de accesibilități existente dar neconforme cu normativul specific in domeniu;
  • Creșterea eforturilor de informare și conștientizare asupra drepturilor, nevoilor și contribuției cetățenilor cu dizabilități;

       De asemenea, în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică şi dezvoltare în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap, finanțat printr-un Grant Japonez pe o perioadă de 2 ani( 2012-2014) se are în vedere modernizarea sistemului de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi prin crearea de proceduri, instrumente şi criterii adecvate unei evaluări după modelul social al abordării dizabilităţii şi construcţia unui nou cadru instituţional.

 

 

{COMENTEAZA_ARTICOLUL}

{COMMENTTITLU}

{COMMENTS}

{COMENTEAZA_ARTICOLUL}

{TRIMITE_COMENTARIU}